Προγράμματα

Η συλλογή προγραμμάτων της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» αριθμεί περίπου 2.160 προγράμματα, το παλαιότερο εκ των οποίων χρονολογείται στα 1882.

Τα προγράμματα προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές παλαιών μελών του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής και συγκεντρώθηκαν από την Αλεξάνδρα Τριάντη την εποχή που διετέλεσε πρόεδρος (1968-1977). Το 1995, οπότε ιδρύθηκε η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη, η συλλογή περιήλθε στη κατοχή της και με την πάροδο των ετών πολλαπλασιάσθηκε μέσω δωρεών ή αγορών από ιδιώτες-συλλέκτες και δημοπρασίες.

Η συλλογή αυτή περιέχει κυρίως προγράμματα συναυλιών μουσικής δωματίου και συμφωνικής μουσικής και δευτερευόντως προγράμματα όπερας, οπερέτας και επιθεώρησης, παρά τη μεγάλη άνθηση που γνώρισαν τα είδη αυτά στην Αθήνα το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανώς στις προτιμήσεις των προκατόχων των προγραμμάτων.

Λόγω της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας η προβολή της ψηφιοποιημένης συλλογής προγραμμάτων μέσω διαδικτύου γίνεται με δύο τρόπους, ανάλογα με τη χρονολογία έκδοσής τους:

  • α) 1882-1960: Πλήρης πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο τεκμήριο εκτός των κειμένων συγγραφέων των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα είναι σε ισχύ.
  • β) 1960-σήμερα. Παρουσιάζεται η ψηφιοποιημένη εικόνα του εξωφύλλου του προγράμματος, η σελίδα όπου αναγράφονται τα έργα ή τα δρώμενα που έλαβαν χώρα κατά την εκδήλωση που αφορά το κάθε πρόγραμμα καθώς επίσης και η τεκμηρίωση του.

Σε κάθε περίπτωση οι ψηφιοποιημένες σελίδες που δεν εμφανίζονται στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμες άμεσα εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης για κάθε ενδιαφερόμενο.