Νέον ταμείον μουσικής ανθολογίας : περιέχον Αναστασιματάριον όλου του ...
Προέλευση:Συλλογή σπάνιων βιβλίων βυζαντινής μουσικής
Περιγραφή:Σπάνια παρτιτούρα. "Επεξεργασθέν ήδη και επιδιορθοθέν κατ' αναλυτικότερον και κανονικώτερων τρόπον υπό Γεωργίου Μ. Χαλιορή, μουσικοδιδασκάλου εξ Ύδρας" -- Σ.τ. Πλήρης τίτλος: Νέον ταμείον μουσικής ανθολογίας : περιέχον Αναστασιματάριον όλου του ενιαυτού τα δοξαστικά των Αίνων και μέρους εσπερινού αργοσυντόμους καταβασίας του ενιαυτού άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού Όρθρου Μ. Τεσσαρακοστής, Προηγιασμένων, Εγκωμίων Επιταφίου, της Λαμπροφόρου Αναστάσεως, καλοφωνικών ειρμών, μέρος θεωρητικών και τινών αρίστων ανεκδότων εισέτι μαθημάτων των αειμνήστων διδασκάλων Ζαφειρίου και Ταπεινού
Τόπος διεξαγωγής:Εν Αθήναι
Χρονολογία:1890
Εκδότης:Τυπογραφείο Κουσουλίνου και Αθανασιάδου
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Μορφότυπο:PDF
Τύπος τεκμηρίου:Παρτιτούρα
Έκταση τεκμηρίου:1 παρτιτούρα (288 σ.)
Δικαιώματας χρήσης:Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"
Δημιουργοί:Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία
Συντελεστές:Χαλιορής, Γεώργιος, Πρωτοψάλτης Ύδρας
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: