Η θυγατήρ του τυφλού επαίτου
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Κατακουζηνός, Α.
Τίτλος:Η θυγατήρ του τυφλού επαίτου
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Κατακουζηνός, Α.
Τόπος:Αθήνα
Περισσότερα στοιχεία:Έντυπη παρτιτούρα.
Πρώτες λέξεις:Ω διαβάτα έλεος ιδέ ιδέ τον γέροντα
Φορέας Έκδοσης:Cavadis, Alexandre
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: