Ο Τυρταίος
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Πολυκράτους, Θεμιστοκλής
Τίτλος:Ο Τυρταίος
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Τρικούπης, Σπ.
Περισσότερα στοιχεία:Έντυπη παρτιτούρα.
Πρώτες λέξεις:Ω! Τι τιμή στο παληκάρι
Φορέας Έκδοσης:Πετράκος, Π. Α.
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Άλλα στοιχεία:Πολεμικόν εμβατήριον. Στο εξώφυλλο αναγράφεται η αφιέρωση "Γεωργίω Πωπ (εις ανάμνησιν)".
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: