Είναι στιγμαίς
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Πολυκράτους, Θεμιστοκλής
Τίτλος:Είναι στιγμαίς
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Μαρτζώκης, Σ.
Τόπος:Αθήναι
Περισσότερα στοιχεία:Έντυπη παρτιτούρα.
Πρώτες λέξεις:Είναι στιγμαίς
Φορέας Έκδοσης:Βελούδιος, Ζ. / Veloudios, Z.
Αρ.Έκδοσης:266
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: