Το μελαχροινό
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Κόκκινος, Ν.
Τίτλος:Το μελαχροινό
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Τόπος:Α΄θηναι
Περισσότερα στοιχεία:Έντυπη παρτιτούρα.
Πρώτες λέξεις:Αγάπησα μελαχροινό με δυο γλυκά ματάκια
Φορέας Έκδοσης:Φέξης, Δ. Γέωργιος
Αρ.Έκδοσης:Γ.1106.Φ.
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Άλλα στοιχεία:Άσμα δημώδες μετά συνοδείας κλειδοκυμβάλου.
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: