Μια νύχτα έκλαψα
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Λαβράνος, Γ.
Τίτλος:Μια νύχτα έκλαψα
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Χρονολογία:1965
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Κινδύνης, Κ.
Τόπος:Αθήνα
Περισσότερα στοιχεία:Φωτοτυπημένο έντυπο / Φρέτσας, Ρ. (χαράκτης)
Πρώτες λέξεις:Μια νύχτα έκλαψα όσο δεν έκλαψα
Φορέας Έκδοσης:G. Lavranos
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Βασικά Πρόσωπα:AUTO
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: