Γυναίκες
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Μουζάκης, Γιώργος
Τίτλος:Γυναίκες
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Χρονολογία:1956
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Γιαννακόπουλος, Γιώργος
Τόπος:Αθήνα
Περισσότερα στοιχεία:Μονόγραμμα που μοιάζει να ανήκει στο Ριχάρδο Φρέτσα (χαράκτη)
Πρώτες λέξεις:Όποιος ελπίζει από γυναίκα να δη καλό
Φορέας Έκδοσης:Γαϊτάνος
Αρ.Έκδοσης:Μ 2740 Γ
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Βασικά Πρόσωπα:AUTO
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: