Για την αγάπη σου
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Μωράκης, Τάκης
Τίτλος:Για την αγάπη σου
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Χρονολογία:1948
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Ρούτσος, Νίκος / Οικονομίδης, Γιώργος
Τόπος:Αθήνα
Περισσότερα στοιχεία:Φρέτσας, Ριχάρδο (χαράκτης)
Πρώτες λέξεις:Χωρίς αγάπη είν` η καρδιά λουλούδι δίχως ευωδιά
Φορέας Έκδοσης:Γαϊτάνος
Αρ.Έκδοσης:Μ 2276 Γ
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Βασικά Πρόσωπα:AUTO
Άλλα στοιχεία:Slow (Το τραγούδι υπάρχει και σε φωτοτυπημένο αντίτυπο)
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: