Τα πενήντα πάτησα
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Σουγιούλ, Μιχάλης
Τίτλος:Τα πενήντα πάτησα
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Χρονολογία:1957
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Γιαννακόπούλος, Χρήστος
Τόπος:Αθήνα
Περισσότερα στοιχεία:Μονόγραμμα που μοιάζει να ανήκει στο Ριχάρδο Φρέτσα (χαράκτη)
Πρώτες λέξεις:Τα πενήντα πατήσαμε και μυαλό δεν έβαλα
Φορέας Έκδοσης:Γαϊτάνος
Αρ.Έκδοσης:Μ 2761 Γ
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Βασικά Πρόσωπα:AUTO
Άλλα στοιχεία:Το τραγούδι υπάρχει σε δύο αντίτυπα
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: