[Συλλογή μελών εκκλησιαστικών και κοσμικών]
Incipit:1) Αινείτε αυτόν επί ταις δυναστείαις αυτού [...] Ω του παραδόξου θαύματος, 2) Εάν ανομίας παρατηρήσης Κύριε [...] Σήμερον ο τοις νοεροίς θρόνοις, 3) Νέ Δόξα Πατρί και Υιώ [...] Σήμερον, 4) Πολυχρόνιον ποιήσαι
Αρχείο:Νηλέας Καμαράδος
Κατηγορία:Ήχοι
Τίτλος:[Συλλογή μελών εκκλησιαστικών και κοσμικών]
Αρ. Φακέλου:1
Αρ. Φύλλων:4
Αριθμός Κουτιού:1
Κύκλος:Μουσικαί συνθέσεις Σεπτεμβρίου
Περιγραφή υλικού:Ο Πολυχρονισμός έχει γραφεί κατά φορά ανάστροφη σε σχέση με τα άλλα μέλη.
Χρονολογία:1940
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Μέρη:1) Τη Η΄ Σεπτεμβρίου εις τους Αίνους Στιχηρά Προσόμοια, 2) Τη Η΄ Σεπτεμβρίου Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου Εν τω Μ. Εσπερινώ Ιδιόμελα, 3) Δόξα. Και νυν, 4) Πολυχρονισμός της Α. Μ. του Βασιλέως Γεωργίου του Βου.
Αριθμός Καταγραφής1.2.1.5
Σημειογραφία:Νέας μεθόδου
Γραφέας:3) Μ. Ν. Α. Κ. [? Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος]
Εκτέλεση:1) Ώ του παραδόξου θαύματος
Γλώσσα:Ελληνική
Ήχος1) Α΄, 2) Πλάγιος του Β΄, 3) Πλάγιος του Β΄, 4) Πλάγιος του Α΄
Γένος μελοποιίας1) Ειρμολογικό συλλαβικό σύντομο, 2) Στιχηραρικό μελισματικό σύντομο, 3) Στιχηραρικό μελισματικό σύντομο.
Αντίστοιχα λειτουργικά βιβλία1, 2, 3) Μηναίο Σεπτεμβρίου
Χρονική αγωγή4) Αργή μέτρια
Ρυθμός4) Εξάσημος διτρόχαιος δακτυλικός
Περιγραφή ΜουσικήςΣυλλογές μελών εκκλησιαστικών και κοσμικών και κειμένων


Προεόρτια
Περιγραφή υλικού:Τετράφυλλο χάρτινο χειρόγραφο. Yes
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: