[Φάκελος μελών]
Αρχείο:Νηλέας Καμαράδος
Κατηγορία:Ήχοι
Τίτλος:[Φάκελος μελών]
Αρ. Φακέλου:6
Αρ. Φύλλων:2
Αριθμός Κουτιού:1
Κύκλος:Διάφορα άσματα, Χερουβικά εις ήχον τέταρτον, Άλλα μουσικά έργα
Περιγραφή υλικού:Κενός φάκελος
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Μέρη:Διάφορα άσματα, 60 μουσικές συνθ./ χερουβικά εις ήχον τέταρτον / αλλα μουσικά έργα Νηλ. Α. Καμαράδου / και / Βασιλείου Ν. Καμαράδου 116 Μ. Συνθέσεις
Αριθμός Καταγραφής8.6.0
Γλώσσα:Ελληνική
Περιγραφή ΜουσικήςΣυλλογές μελών εκκλησιαστικών και κοσμικών και κειμένων


Περιγραφή υλικού:Φάκελος χάρτινος No
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: