[Φάκελος μελών]
Αρχείο:Νηλέας Καμαράδος
Κατηγορία:Ήχοι
Τίτλος:[Φάκελος μελών]
Αρ. Φακέλου:8
Αρ. Φύλλων:3
Αριθμός Κουτιού:1
Κύκλος:Διάφορα άσματα, Χερουβικά εις ήχον τέταρτον, Άλλα μουσικά έργα
Περιγραφή υλικού:Κενός φάκελος
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Μέρη:α) 'Χερουβικά Ν. Α. Καμαράδου' 'Συλλογή Β. Ν. Κ.', β) Χερουβικά εις τρίτον ήχον Νηλέως κ΄ Βασιλείου, γ) 'Και άλλα διάφορα' 'Και άλλαι συνθέσεις', δ) 64 μουσικαί συνθέσεις, ε) Χερουβικά Συλλογή Βασ.
Αριθμός Καταγραφής8.6.1.3
Γραφέας:? Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος
Γλώσσα:Ελληνική
Άλλα στοιχεία- Άλλα Πρόσωπα: α, ε) Βασίλειος Ν. Καμαράδος [ο συλλέξας]
Αριθμός στο κύκλο / σειράΒ΄
Ήχοςβ) Γ΄, ε) Ήχοι α΄, β΄, γ΄, δ΄.
Γένος μελοποιίαςα, β, ε) Παπαδικό
Αντίστοιχα λειτουργικά βιβλίαα, ε) Η θεία και ιερά λειτουργία
Μελουργός:α) Νηλεύς Α. Καμαράδος, β) Νηλεύς Α. Καμαράδος, Βασίλειος Ν. Καμαράδος.
Περιγραφή ΜουσικήςΣυλλογές μελών εκκλησιαστικών και κοσμικών και κειμένων


Μικρός Εσπερινός
Κεκραγάρια
Στίχοι
Περιγραφή υλικού:Φάκελος αυτοσχέδιος χάρτινος δεμένος χειρόγραφος με α) μελάνι μαύρο, β) μελάνι μπλέ, γ) μελάνι μπλέ, δ) μολύβι μαύρο, ε) μολύβι κόκκινο. No
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: