Τροπάρια του Μικρού Αγιασμού
Incipit:1) Νυν επέστη ο καιρός, 2) Νάμασιν επομβρήσας Χριστέ, 3) Παρθένος έτεκες απειρόγαμε, 4) Παναγία Θεοτόκε Παρθένε, 5) Άγιος ο Θεός, 6) Δόξα Πατρί και Υιώ, 7) Δύναμις
Αρχείο:Νηλέας Καμαράδος
Κατηγορία:Μουσική
Τίτλος:Τροπάρια του Μικρού Αγιασμού
Αρ. Φακέλου:151
Αρ. Φύλλων:5
Αριθμός Κουτιού:4
Κύκλος:Πολυχρονισμοί και διάφορα μαθήματα
Χρονολογία:1946
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Μέρη:1) Νυν επέστη ο καιρός, 2) Νάμασιν επομβρήσας Χριστέ, 3) Παρθένος έτεκες απειρόγαμε, 4) Παναγία Θεοτόκε Παρθένε, 5) Άγιος ο Θεός, 6) Δόξα Πατρί και Υιώ, 7) Δύναμις
Αριθμός Καταγραφής4.3.1.2.4
Σημειογραφία:Νέας μεθόδου
Γραφέας:Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος
Γλώσσα:Ελληνική
ΉχοςΠλάγιος του δ΄
Γένος μελοποιίαςΕιρμολογικό συλλαβικό σύντομο
Αντίστοιχα λειτουργικά βιβλίαΑκολουθία του μικρού αγιασμού
Περιγραφή ΜουσικήςΕκκλησιαστική Μουσική
Ακολουθίες (Μέλη εκκλησιαστικών ακολουθιών)
Μικρός Αγιασμός/ Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού
Θεία Λειτουργία
Αντίφωνα/Τυπικά και μακαρισμοί
γ΄ στάση αντιφώνων/ μακαρισμοί/ γ΄ αντίφωνο
Περιγραφή υλικού:Ομάδα φύλλων χάρτινων χειρόγραφων. Yes
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: