Συλλογή λειτουργίας
Incipit:1-3) 'Ο ποιών [...]', 4-7) 'Εις μνημόσυνον [...]', 8) α) 'Άγιος άγιος άγιος [...]', β) 'Αμήν', γ) 'Αμήν', δ) 'Σε υμνούμεν [...]', ε) 'Την γαρ σην μήτραν [...]', 9) α) 'Κατευθυνθήτω [...]', β) 'Νέ. Νυν αι δυνάμεις [...]', 10) 'Δόξα Πατρί και Υιώ [...] Αναστάσεως ημέρα [...]', 11) 'Γεύσασθε [...]', 12) 'Οι τα Χερουβίμ [...]'
Αρχείο:Νηλέας Καμαράδος
Κατηγορία:Μουσική
Τίτλος:Συλλογή λειτουργίας
Αρ. Φακέλου:228
Αρ. Φύλλων:16
Αριθμός Κουτιού:5
Κύκλος:Θεία Λειτουργία
Περιγραφή υλικού:Το (7) είναι απόσπασμα.
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Μέρη:1-3) Κοινωνικά 'Ο ποιών [...]', 4-7) Κοινωνικά 'Εις μνημόσυνον [...]', 8) Εις την θείαν λειτουργίαν του μεγάλου Βασιλείου: α) 'Άγιος άγιος άγιος [...]', β) 'Αμήν', γ) 'Αμήν', δ) 'Σε υμνούμεν [...]', ε) 'Την γαρ σην μήτραν [...]', 9) Εις την προηγιασμένην: α) 'Κατευθυνθήτω [...]', β) Χερουβικόν, 10) Τη αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα: 'Δόξα Πατρί και Υιώ [...] Αναστάσεως ημέρα [...]', 11) Κοινωνικόν εις την προηγιασμένην: 'Γεύσασθε [...]', 12) Χερουβικόν.
Αριθμός Καταγραφής2.13.6.7
Σημειογραφία:Παλαιάς μεθόδου, Αποστόλου Κώνστα
Γραφέας:Απόστολος Κώνστας
Εκτέλεση:1-3) Εις τας εορτάς των Ταξιαρχών, 8) Εις την θείαν λειτουργίαν του μεγάλου Βασιλείου, 9) Εις την προηγιασμένην, 10) Τη αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, 11) Εις την προηγιασμένην, 12) Χερουβικόν.
Γλώσσα:Ελληνική
Άλλα στοιχεία1) Σύνθεσις παρά κυρ Δανιήλ πρωτοψάλτου, 8) Εξήγησις κυρ Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, 9) Εξήγησις παρά κυρ Πέτρου Πελοποννησίου, 11) Εξήγησις Πέτρου Πελοποννησίου, Υπάρχουν σχέδια, παραλλαγή παλαιάς μεθόδου, τρισάγιον 'άγιος ο θεός άγιος ισχυρός άγιος αθάνατος ελέησον ημάς', και άλλες σημειώσεις στο τέλος του κώδικος.. - Άλλα Πρόσωπα: 8, 9, 11) Πέτρος Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος [εξηγητής]. Νικόλαος Προδρόμου Κεσαραιεύς[?], α΄ Αρχιδιάκονος Διονύσιος του πρώην Ικονίου [στον κολοφώνα].
Ήχος1) Πλάγιος του β΄, 2) Δ΄, 3) Πλάγιος του δ΄, 4) Α΄, 5) Δ΄, 6) Βαρύς, 7) Πλάγιος του δ΄, 8) α-δ) Β΄, ε) Τετράφωνος ήχος α΄, 9) α) Πλάγιος του β΄, β) Πλάγιος του β΄, 10) Πλάγιος του α΄, 11) Πλάγιος του α΄, 12) Α΄ τετράφωνος.
Γένος μελοποιίας1-9, 11-12) Παπαδικό μελισματικό αργό, 10) Στιχηραρικό μελισματικό αργό.
Αντίστοιχα λειτουργικά βιβλία1-9, 11-12) Η θεία και ιερά λειτουργία, 10) Πεντηκοστάριον
Μελουργός:1) Δανιήλ πρωτοψάλτης, 2, 3) Απόστολος [Κώνστας], 4) Γρηγόριος πρωτοψάλτης, 5) Απόστολος, 6) Δανιήλ πρωτοψάλτης, 7) Πέτρος Πελοποννήσιος, 10) Κυρ Χρυσάφης ο νέος, 12) Πέτρος Πελοποννήσιος.
Συγγραφέας / Στιχουργός / Υμνογράφος8) Μέγας Βασίλειος
Περιγραφή ΜουσικήςΕκκλησιαστική Μουσική
Ακολουθίες (Μέλη εκκλησιαστικών ακολουθιών)
Νυχθήμερος ακολουθία/ ημερονύκτιος ακολουθία/ Ακολουθία του νυχθημέρου/ Ακολουθία του ημερονυκτίου
Περιγραφή υλικού:Κώδικας χάρτινος δεμένος χειρόγραφος. No
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: