Η φήμη του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου
Incipit:Κωνσταντίνου
Αρχείο:Νηλέας Καμαράδος
Κατηγορία:Μουσική
Τίτλος:Η φήμη του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου
Αρ. Φακέλου:256
Αρ. Φύλλων:1
Αριθμός Κουτιού:6
Κύκλος:Πολλά τα έτη των βασιλέων, Φήμη του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, και ετέρα Φήμη του αρχιερέως Συλυβρίας Κωνσταντίνου
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Μέρη:1) Τίτλος: Η φήμη του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, εξηγηθείσα εκ της αρχαίας βυζαντινής παρασημαντικής εις την νεωτέραν, υπό Ιωάννου Θ. Σακελαρίδου, και Μάρκου Βασιλείου, 2) Μέλος: Η φήμη του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, εξηγηθείσα υπό Ιωάννου Θ. Σακελαρίδου, 3) Μέλος: Η φήμη του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, εξηγηθείσα υπό Μάρκου Βασιλείου.
Αριθμός Καταγραφής9.3.1.0.3.1.1.1
Σημειογραφία:Νέας μεθόδου
Γραφέας:? Νηλεύς Α. Καμαράδος/ ? Βασίλειος Ν. Καμαράδος
Γλώσσα:Ελληνική
Άλλα στοιχείαΕξήγηση Ιωάννου Θ. Σακελλαρίδου, και Μάρκου Βασιλείου., - Άλλα Πρόσωπα: Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος [τιμώμενος], Ιωάννης Θ. Σακελλαρίδης, Μάρκος Βασιλείου [εξηγητές].
ΉχοςΔ΄
Γένος μελοποιίαςΠαπαδικό
Μελουργός:Νηλεύς Α. Καμαράδος, Ιωάννης Θ. Σακελαρίδης [Ιωάννης Θ. Σακελλαρίδης], Μάρκος Βασιλείου
Περιγραφή ΜουσικήςΕκκλησιαστική Μουσική
Ακολουθίες (Μέλη εκκλησιαστικών ακολουθιών)
Νυχθήμερος ακολουθία/ ημερονύκτιος ακολουθία/ Ακολουθία του νυχθημέρου/ Ακολουθία του ημερονυκτίου
Περιγραφή υλικού:Φύλλο χάρτινο χειρόγραφο με μολύβι μαύρο. Yes
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: