Του Παραλύτου: κεκραγάρια
Incipit:2)Εάν ανομίας παρατηρήσης [...] Οτι παλάμη τη αχράντω, 3) Δόξα Πατρί [...] Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα
Αρχείο:Νηλέας Καμαράδος
Κατηγορία:Μουσική
Τίτλος:Του Παραλύτου: κεκραγάρια
Αρ. Φακέλου:1023
Αρ. Φύλλων:17
Αριθμός Κουτιού:24
Κύκλος:Πεντηκοστάριον
Χρονολογία:1940, 1941, 1947
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Μέρη:1)Λεπτός λευκός φάκελος, 2) Στιχηρά ιδιόμελα του παραλυτού, 3) Τη Κυριακή του Παραλύτου. Εν τω εσπερινώ. Δόξα
Αριθμός Καταγραφής10.4.1.26
Σημειογραφία:Νέας μεθόδου
Γραφέας:Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος
Γλώσσα:Ελληνική
ΉχοςΑ΄, Πλ. του Α΄
Αντίστοιχα λειτουργικά βιβλίαΠεντηκοστάριον
Περιγραφή ΜουσικήςΕκκλησιαστική Μουσική
Ακολουθίες (Μέλη εκκλησιαστικών ακολουθιών)
Τριώδιο και Πεντηκοστάριο
Μέγας Εσπερινός/ Μεγάλος Εσπερινός
Κεκραγάρια / Κεκραγάριο / Εις το 'Κύριε εκέκραξα [...]'
Συλλογές
Περιγραφή υλικού:Φάκελος φύλλων χάρτινων χειρογράφων με μολύβι και καρμπόν Yes
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: