Αρκαδία IX, Η μητέρα του εξόριστου [Αρκαδία IX]
Αρχείο:Μίκης Θεοδωράκης
Κατηγορία:Μουσική
Τίτλος:Αρκαδία IX, Η μητέρα του εξόριστου [Αρκαδία IX]
Αρ. Φακέλου:195
Αρ. Φύλλων:8
Κύκλος:Αρκαδία IX
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα -
Χρονολογία:7/8/1969
Ενορχήστρωση:Ατελής
Στιχουργός:Καλαντζής, Κώστας.
Τόπος:Ζάτουνα
Περιγραφή περιεχομένων:α) χειρόγραφο Μ.Θ.
β) φωτοτυπία άλλου χειρογράφου Μ.Θ., νέες γραφές
γ) διαφάνειες εντύπου
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Αρ. Καταλόγου:195
Έκδοση:Editions Monde Musique
Χειρόγραφο - α), Φωτοτυπία - β), Υπογραφή - , Έντυπο - γ)
Περιγραφή υλικού:α) μαύρο μελάνι, μαύρο μολύβι $ β) φωτοτυπίες $ γ) διαφάνειες εντύπου
Στιχουργός:Καλαντζής Κώστας
Τραγούδια
Εμφάνισε τραγούδια
Τραγούδι Πρώτες λέξεις
Η μητέρα του εξόριστου Κι αν σου έκλεισαν τις πόρτες
Η μητέρα του εξόριστου Κι αν σου έκλεισαν τις πόρτες
Η μητέρα του εξόριστου Κι αν σου έκλεισαν τις πόρτες
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων   Φάκελος    Σελίδα: