Η Μάγια
Τίτλος:Η Μάγια
Αρ. Καταλόγου:311,4
Πρώτες λέξεις:Η Πούλια πού χει εφτά παιδιά
Τονικότητα:Μι ελάσσονα
Κύκλος:Μικρές κυκλάδες