Γλυκοφιλούσα Παναγιά
Τίτλος:Γλυκοφιλούσα Παναγιά
Αρ. Καταλόγου:189,5-1
Πρώτες λέξεις:Γλυκοφιλούσα Παναγιά
Τονικότητα:Σι ύφεσι μείζονα
Περισσότερα στοιχεία:Χειρόγραφη μελοποίηση Μ. Θεοδωράκη.
Κύκλος:Αρκαδία 3