Βιβλία βυζαντινής μουσικής

Η Μεγάλη Μουσική της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» διαθέτει μεγάλη συλλογή βιβλίων βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσική καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής παράδοσης και του ελληνικού πολιτισμού. Σημαντική επίσης θεωρείται η Βυζαντινή μουσική και από μελετητές του εξωτερικού που έχουν ως αντικείμενο έρευνας την εξέλιξη της μουσικής.

Η πλούσια συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει βιβλιογραφία για τη βυζαντινή μουσική, ηχογραφήσεις, σπάνια χειρόγραφα και εκδόσεις με βυζαντινή σημειογραφία.

Τα 23 βιβλία με βυζαντινή μουσική σημειογραφία, που ανήκουν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη προέρχονται από εκδοτικούς οίκους του Βουκουρεστίου, της Κωνσταντινούπολης, της Θεσσαλονίκης, της Βιέννης, των Αθηνών και του Αγίου Όρους και χρονολογούνται από το 1820 έως το 1961. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται το «Σύντομον Δοξαστάριον του αοιδίμου Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου», το οποίο εκδόθηκε στο Βουκουρέστι το 1820 και είναι το δεύτερο έντυπο με βυζαντινή μουσική σημειογραφία που εκδόθηκε ποτέ.

Η συλλογή ψηφιακών βιβλίων με βυζαντινή σημειογραφία εμπλουτίζεται τακτικά.