Πάτημα γοργό και αυστηρά ισόχρονο
Αρχείο:Συλλογή Χειρογράφων
Κατηγορία:Μουσική
Συνθέτης:Ξενάκης, Ιάννης.
Τίτλος:Πάτημα γοργό και αυστηρά ισόχρονο
Αρ. Φακέλου:41
Αρ. Φύλλων:1
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Μουσική για πληκτροφόρο -
Ενορχήστρωση:pf
Περιγραφή περιεχομένων:Ολοκληρωμένη χειρόγραφη παρτιτούρα.
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Αρ. Καταλόγου:
Χειρόγραφο -
Άλλα στοιχείαΧειρόγραφη σημείωση του συνθέτη στην πίσω πλευρά του τελευταίου φύλλου.
Περιγραφή υλικού:μαύρο μελάνι
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: