Η Σμυρνιοπούλα
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Τσαμπουνάρης, Π. Δ.
Τίτλος:Η Σμυρνιοπούλα
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Λαμπρινίδης, Γ.
Τόπος:Κωνσταντινούπολη
Περισσότερα στοιχεία:Φωτοτυπία έντυπης παρτιτούρας.
Πρώτες λέξεις:Εύμορφή μου Σμυρνιοπούλα να χαρής την ευμορφιά σου
Φορέας Έκδοσης:Christidis, S.
Αρ.Έκδοσης:S. 217. C.
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική (και με λατινικούς χαρακτήρες)
Άλλα στοιχεία:Άσμα και κλειδοκύμβαλον. Διασκευή Π. Τσαμπουνάρη.
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: