Άγνωστος
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Λαμπελέτης
Τίτλος:Άγνωστος
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Χρονολογία:-
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Πολέμης
Περισσότερα στοιχεία:Έντυπη παρτιτούρα.
Πρώτες λέξεις:Ούτε με γνωρίζεις ούτε σε γνωρίζω
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Άλλα στοιχεία: Φύλλον 3ον
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: