Δεν σε θέλω πεια.
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Σιδέρης, Β. Δ.
Τίτλος:Δεν σε θέλω πεια.
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Σιδέρης, Β. Δ.
Τόπος:Κωνσταντινούπολη
Περισσότερα στοιχεία:Έντυπη παρτιτούρα.
Πρώτες λέξεις:Απ` τα πολλά που μ` έχεις καμωμένα
Φορέας Έκδοσης:Christidis, S.
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική (και με λατινικούς χαρακτήρες)
Άλλα στοιχεία:Μετά συνοδείας κλειδοκυμβάλου.
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: