Ύμνος εις την ελευθερίαν (Hymne a la liberte de la Grece)
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Μάντζαρος, Ν.
Τίτλος:Ύμνος εις την ελευθερίαν (Hymne a la liberte de la Grece)
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Σολωμός, Δ.
Περισσότερα στοιχεία:Έντυπη παρτιτούρα.
Πρώτες λέξεις:Σε γνωρίζ` από την κόψι του σπαθιού την τρομερή
Φορέας Έκδοσης:Fexis, Georges
Αρ.Έκδοσης:G. 380 F.
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Άλλα στοιχεία:Δι` άσμα και κλειδοκύμβαλον.
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: