Ύμνος εις την ελευθερίαν (Hymne Grec)
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Μάντζαρος, Ν.
Τίτλος:Ύμνος εις την ελευθερίαν (Hymne Grec)
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Σολωμός, Δ.
Περισσότερα στοιχεία:Έντυπη παρτιτούρα.
Πρώτες λέξεις:Σε γνωρίζ` από την κόψι του σπαθιού την τρομερή
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Άλλα στοιχεία:Το τραγούδι υπάρχει σε ένα επιπλέον αντίτυπο.
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: