Ύμνος εις την ελευθερίαν
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Μάντζαρος, Ν.
Τίτλος:Ύμνος εις την ελευθερίαν
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Σολωμός, Δ.
Τόπος:Αθήναι
Περισσότερα στοιχεία:Έντυπη παρτιτούρα.
Πρώτες λέξεις:Σε γνωρίζω από την κόψι του σπαθιού την τρομερή
Φορέας Έκδοσης:Μουσική (Μυστακίδης και Μακρής)
Αρ.Έκδοσης:Ζ. 18 Μ.
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: