Ύμνος εις την ελευθερίαν (Hymne grec)
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Μάντζαρος, Ν.
Τίτλος:Ύμνος εις την ελευθερίαν (Hymne grec)
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Σολωμός, Δ.
Τόπος:Αθήναι
Περισσότερα στοιχεία:Φωτοτυπία έντυπης παρτιτούρας.
Πρώτες λέξεις:Σε γνωρίζ` από την κόψι του σπαθιού την τρομερή
Φορέας Έκδοσης:Βελούδιος, Ζ. / Veloudios, Z.
Αρ.Έκδοσης:3
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Άλλα στοιχεία:Β` έκδοσις.
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: