Ο Εθνικός Ύμνος
Αρχείο:Ελληνικά Τραγούδια
Κατηγορία:Έντυπα-Εκδόσεις-Αποκόμματα Τύπου
Συνθέτης:Μάντζαρος, Ν.
Τίτλος:Ο Εθνικός Ύμνος
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Στιχουργός:Σολωμός, Δ.
Περισσότερα στοιχεία:Φωτοτυπία έντυπης παρτιτούρας.
Πρώτες λέξεις:Σε γνωρίζ` από την κόψι του σπαθιού την τρομερή
Γλώσσα τεκμηρίου:Ελληνική
Άλλα στοιχεία:Ιστορικαί σημειώσεις: Το ποίημα του Σολωμού εδημοσιεύθη για πρώτη φορά στο Μεσολόγγι στα 1824. Η μουσική εγράφη στα 1828 και καθιερώθη ως Εθνικός Ύμνος στα 1864 μετά την ένωσι της Επτανήσου και της καθόδου του Βασιλέως Γεωργίου του Α`.
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: