Χερουβικός ύμνος
Incipit:Οι
Αρχείο:Νηλέας Καμαράδος
Κατηγορία:Μουσική
Τίτλος:Χερουβικός ύμνος
Αρ. Φακέλου:283
Αρ. Φύλλων:5
Αριθμός Κουτιού:7
Κύκλος:Χερουβικά, Δοξολογίαι
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Αριθμός Καταγραφής2.2.2.2
Σημειογραφία:Νέας μεθόδου
Γραφέας:? Νηλεύς Α. Καμαράδος
Γλώσσα:Ελληνική
ΉχοςΑ΄
Γένος μελοποιίαςΠαπαδικό μελισματικό αργό
Μελουργός:Στέφανος Βυζάντιος ο Κούτρας
Περιγραφή ΜουσικήςΕκκλησιαστική Μουσική
Ακολουθίες (Μέλη εκκλησιαστικών ακολουθιών)
Νυχθήμερος ακολουθία/ ημερονύκτιος ακολουθία/ Ακολουθία του νυχθημέρου/ Ακολουθία του ημερονυκτίου
Περιγραφή υλικού:Φάκελος χάρτινος αυτοσχέδιος χειρόγραφος και έντυπος. Yes
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: