Τη ΙΖ.΄ Δεκεμβρίου: Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου του Νέου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης Του θαυματουργού
Incipit:1) Δεύτε ο χορός Αιγινητών, Έφης Παγκρατίω ιερεί, Ότε σου το πνεύμα το σεπτόν, Ώφθης ηγουμένω Δανιήλ, 2) Δόξα [...] Του διδασκάλου Χριστού, 3) Και νυν [...] Σπήλαιον ευτρεπίζου, 5) Φως ιλαρόν, 8) Άνθος εκ γης Ζακύνθου τερπνόν, Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος [...] Έστερξας συμπαθώς σπλαγχνισθείς, Οι ιερείς σου Κύριε ενδύσονται [...] Χαίροις ο των Στροφάδων φρουρός, 9) Δόξα, 10) Και νυν [...] Υπόδεξαι Βηθλεέμ, 11) Νυν απολύεις, 13) Της Ζακύνθου τον γόνον, 14, 16) Δόξα, 15) Και νυν [...] Του Γαβριήλ φθεγξαμένου, 17) Η Ζάκυνθος και Αίγινα, Αγάπη σε ανύψωσεν, Η οικουμένη χόρευε, 18) Κατά χρέος συνέλθωμεν, Θησαυρός ον κεκτήμεθα, Της Αίγίνης το ποίμνιον, Εντολών του Κυρίου σου, 19) Δόξα [...] Εορτήν χαρμόσυνον, 20) Και νυν [...] Βηθλεέμ ετοιμάζου.
Αρχείο:Νηλέας Καμαράδος
Κατηγορία:Μουσική
Τίτλος:Τη ΙΖ.΄ Δεκεμβρίου: Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου του Νέου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης Του θαυματουργού
Αρ. Φακέλου:613
Αρ. Φύλλων:13
Αριθμός Κουτιού:14
Κύκλος:Μουσικαί συνθέσεις Δεκεμβρίου
Περιγραφή υλικού:Ως επί το πλείστον, οι περιεχόμενοι ύμνοι δεν διαθέτουν μουσική σημειογραφία. Υπάρχουν όμως διάσπαρτες μουσικές σημειώσεις. Ο ύμνος του (9) λείπει.
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Μέρη:1) Εν τω μεγάλω εσπερινώ στιχηρά προσόμοια, 2) Δόξα, 3) Και νυν, 4) Είσοδος, 5) Φως ιλαρόν, 6) Προκείμενον της ημέρας, 7) Αναγνώσματα, 8) Εις τον Στίχον Στιχηρά Προσόμοια, 9) Δόξα, 10) Και νυν, 11) Νυν απολύεις, 12) Τρισάγιον, 13) Απολυτίκιον, 14) Δόξα, 15) Και νυν [...] Του Γαβριήλ φθεγξαμένου, 16) Απολυτίκιον [τρις], 17) Εξαποστειλάριον, 18) Εις τους αίνους Στίχοι και προσόμοια, 19) Δόξα, 20) Και νυν.
Αριθμός Καταγραφής8.8.1.15
Σημειογραφία:Νέας μεθόδου
Γραφέας:Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος
Γλώσσα:Ελληνική
ΉχοςΒ΄, Πλάγιος του β΄, Πλάγιος του α΄, Πλάγιος του δ΄, Α΄, Δ΄.
Γένος μελοποιίαςΕιρμολογικό, Στιχηραρικό Παπαδικό
Περιγραφή ΜουσικήςΕκκλησιαστική Μουσική
Ακολουθίες (Μέλη εκκλησιαστικών ακολουθιών)
Ενιαύσιος ακολουθία/ Ακολουθία του Ενιαυτού
Συλλογές μελών
Περιγραφή υλικού:Φάκελος χάρτινος χειρόγραφος. No
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: