Δόξα τη Αγ. Και Μ. Πέμπτη
Incipit:Εξέδυσάν με
Αρχείο:Νηλέας Καμαράδος
Κατηγορία:Μουσική
Τίτλος:Δόξα τη Αγ. Και Μ. Πέμπτη
Αρ. Φακέλου:917
Αρ. Φύλλων:1
Αριθμός Κουτιού:22
Κύκλος:Διάφορα προς μελέτην
Περιγραφή υλικού:Μέλος της μεγάλης Παρασκευής. Περιέχει και αριθμητικούς υπολογισμούς.
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Μέρη:α) Βασικό μέλος, β) Επεξεργασία μέλους και αριθμητικοί υπολογισμοί.
Αριθμός Καταγραφής9.3.1.0.6
Σημειογραφία:Νέας μεθόδου
Εκτέλεση:Το τέλος του ονόματος του μελοποιού λείπει. Δες τεκμήριο 9.3.1.0.7, το οποίο είναι αντιγραφή του παρόντος.
Γλώσσα:Ελληνική
Αριθμός στο κύκλο / σειράΣτην Αγία και Μεγάλη Πέμπτη
ΉχοςΠλάγιος του β΄
Γένος μελοποιίαςΣτιχηραρικό μελισματικό σύντομο
Μελουργός:Βασίλειος Μ. Γεωργιάδης Α΄ ιεροψάλτης.
Περιγραφή ΜουσικήςΕκκλησιαστική Μουσική
Ακολουθίες (Μέλη εκκλησιαστικών ακολουθιών)
Τριώδιο και Πεντηκοστάριο
Περιγραφή υλικού:Φύλλο χάρτινο κομμένο χειρόγραφο με α) μελάνι καφέ, β) μολύβι μαύρο. Yes
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων      Σελίδα: