Επιφάνια
Αρχείο:Μίκης Θεοδωράκης
Κατηγορία:Μουσική
Τίτλος:Επιφάνια
Αρ. Φακέλου:142
Αρ. Φύλλων:11
Κύκλος:Επιφάνια
Μουσικό Είδος:Έντεχνη / Τραγούδια / Άσματα -
Χρονολογία:1/12/1960
Ενορχήστρωση:v, pf
Στιχουργός:Σεφέρης, Γιώργος.
Τόπος:Παρίσι
Περιγραφή περιεχομένων:α) σχέδια και φωτοτυπίες σχεδίων Μ.Θ. (περιέχουν και σχέδιο του Κ 123,2)
β) έντυπο
γ) φωτοτυπία άλλης έκδοσης (στίχοι, μελωδία)
Περισσότερα
Εμφάνισε περισσότερα
Αρ. Καταλόγου:137
Έκδοση:Φίλιππος Νάκας, Editions Monde Musique
Χειρόγραφο - , Φωτοτυπία - α), Έντυπο - β)
Περιγραφή υλικού:α) μαύρο, κόκκινο μολύβι, φωτοτυπίες $ β) έντυπο $ γ) φωτοτυπία εντύπου άλλης έκδοσης
Τραγούδια
Εμφάνισε τραγούδια
Τραγούδι Πρώτες λέξεις
Άρνηση Στο περιγιάλι το κρυφό
Άνθη της πέτρας Άνθη της πέτρας
Κράτησα τη ζωή μου Κράτησα τη ζωή μου
Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές
Κράτησα τη ζωή μου Κράτησα τη ζωή μου
Κράτησα τη ζωή μου Κράτησα τη ζωή μου
Άρνηση Στο περιγιάλι το κρυφό
Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές
Σχετικά κείμενα
Εμφάνισε κείμενα
Τεκμήρια
Εμφάνισε τεκμήρια
   Περιηγητής τεκμηρίων   Φάκελος    Σελίδα: